НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ЯКИМЕНКО Сергій Миколайович – завідувач кафедри вищої математики та фізики, к.ф.-м.н. (1989), доцент.

 Механік. У 1983 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Механіка”. У 1989 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: “Термонапружений стан в’язкопружних тіл обертання при циклічному в часі навантаженні”. З 1984 року працює в університеті інженером, ассистентом, доцентом, завідувачем кафедри вищої математики та фізики.

 Сфера наукових інтересів: розв’язування осесиметричних задач теплопровідності та в’язкопружності методом скінченних елементів. Автор понад 60 наукових праць та методичних розробок. 

Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика.

Робочий телефон: 390-447.

Електронна адреса: vmyasm@i.ua

ГОНЧАРОВ Валерій Володимирович ‑ к.ф.-м.н. (1988), доцент. 

Механік. У 1982 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Механіка». У 1988 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему “Точные решения уравнений близких к оптимальным движений космического летательного аппарата с двигателем ограниченной мощности”.

 Сфера наукових інтересів: зрівноваження і віброзахист роторів пасивними автобалансирами. Автор 84 наукових та науково-методичних праць, 11 винаходів.

 Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування.

Робочий телефон: 390-564.

Електронна адреса: matkora@yandex.ua

ГОНЧАРОВА Світлана Яківна ‑ к.ф.-м.н. (2005), доцент.

 Математик. У 1985 році закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика. Викладач». У 2005 році в Інституті математики НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему “Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику“.

 Автор 42 наукових та науково-методичних праць.

 Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування.

Робочий телефон: 390-564.

Електронна адреса: matkora@yandex.ua

ГУЦУЛ Василь Іванович – к.т.н. (1990), доцент.

Механік. У 1981 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Механіка”. У 1990 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему “Докритический рост двух трещин при упругопластическом и вязко-упругом деформировании”.

 Сфера наукових інтересів: зростання тріщин в суцільному середовищі, математичне моделювання елементів гідронасосів. Автор 52 наукових та науково-методичних праць, 7 винаходів.

 Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей, математичне програмування.

Робочий телефон: 390-564.
Електронна адреса: vgutsul@yandex.ru

ЛИЧУК Михайло Васильович – к.ф-м.н. (1986), доцент. 

У 1980 році з відзнакою закінчив Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю “Фізика”. У 1986 році в названому університеті захистив кандидатську дисертацію по фізиці напівпровідників. З 1987 року доцент кафедри вищої математики.  В 1988-93р.р. обіймав посаду заступника декана факультету автоматики і енергетики.

 Сфера наукових інтересів: нетрадиційні джерела енергії. Автор 30 наукових та науково-методичних праць, 2 винаходів.

 Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей.

Робочий телефон: 390-564.

Електронна  адреса: cfg_l@i.ua

ФІЛІМОНІХІНА Ірина Іванівна – к.ф.м.н. (2010), доцент.

Математик. У 1986 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Математика”. У 2010 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему “Умови зменшення кута нутації обертового несучого тіла в ізольованій системі”.

Сфера наукових інтересів: зрівноваження і віброзахист швидкообертових тіл. Автор 40 наукових та науково-методичних праць, 1 винаходу.

Викладає дисципліни: вища та прикладна математика, математика для економістів.
Робочий телефон: 390-564.
Електронна адреса: fii@online.ua

КРИВОБЛОЦЬКА Лариса Миколаївна – к.ф.-м. н., доцент

 Математик. У 1987 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». У 2006 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Нелінійний згин пластини з отвором»

 Сфера наукових інтересів: нелінійний згин пластини з отвором, математичні проблеми розв’язання задач механіки деформівного твердого тіла. Співавтор 2 посібників, автор більше 20 наукових праць та науково-методичних видань. 

Викладає дисципліни: вища математика, математика для економістів, теорія ймовірностей, математичне програмування.

Робочий телефон: 390-564.

Електронна адреса: igor_givi@list.ru

 ШАТСЬКИХ Юрій Олександрович – асистент.

 Інженер-електрик. У 1992 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». З серпня 1992р. працює на посаді асистента кафедри вищої математики.

 Сфера наукових інтересів: дослідження нумерацій графів, зокрема, супер-реберно магічних нумерацій графів, умов їх існування, методів та алгоритмів знаходження таких нумерацій для окремих типів графів. 

Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування.

Робочий телефон: 390-564.

Електронна адреса: kvm.shjua@yandex.ua

КІЧАНОВА Наталія Павлівна– асистент.

 В 1977 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. А.С.Пушкіна за спеціальністю фізика і математика. З листопада 1977 р. зарахована викладачем математики на підготовчих курсах, потім - викладачем кафедри довузівської підготовки, а з 2008 року – асистентом  кафедри вищої математики.

З 1988 року Кічанова Н.П. керує підготовчими курсами нашого університету.

Робочий телефон: 390-467.

Електронна адреса: kichanova.n@mail.ru

ГУР’ЄВСЬКА Олександра Миколаївна – к.пед.н. (2012), доцент.

 У 2006 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка за спеціальністю «вчитель фізики». В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання термодинаміки та статистичної фізики майбутніх учителів фізики».

Сфера наукових інтересів: Методика навчання фізиці у вищих навчальних технічних закладах. Автор більше 27 наукових та науково-методичних робіт, 1 навчального посібника.

 Викладає дисципліни: фізика.

Робочий телефон: 390-583

Електронна адреса: o.guryevskaya@gmail.com  

КОВАЛЬЧУК Володимир Іванович – к.ф.-м.н. (1981), доцент.

 У 1972 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики». У 1981 захистив кандидатську дисертацію «Дослідження структури та електрофізичних властивостей тонких плівок на основі телуриду германію». 

Сфера наукових інтересів: фізика тонких плівок. Має більше 40 наукових праць, методичних розробок та 1 винахід.

 Викладає дисципліни: фізика.

Робочий телефон: 390-583

Електронна адреса: wik.ukr@gmail.com

СМІРНОВА Тетяна Володимирівна – викладач. 

Закінчила у 1975 році фізико-математичний факультет Кіровоградського педагогічного інституту за фахом «Вчитель фізики та математики». З 1978 року працює на кафедрі фізики.

 Сфера наукових інтересів: Методика викладання фізики у вищих закладах освіти. Автор 18 наукових та науково-методичних робіт.

 Викладає дисципліни: фізика, фізика з основами біофізики.

Робочий телефон: 390-583

Електронна адреса: smirnova.tvsm@gmail.com  

ЯКИМЕНКО Микола Сергійович – к.ф.-м.н. (2009), доцент. 

У 2005 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Механіка». У 2009 році захистив дисертацію на ступінь кандидата фізико-математичних наук «Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини».

 Сфера наукових інтересів: хвильові процеси в пружних тілах, неруйнівне тестування матеріалів. Автор більше 20 наукових та науково-методичних робіт.

 Викладає дисципліни: фізика, фізика з основами біофізики (заочна форма навчання)

Робочий телефон: 390-583

Електронна адреса: m.ya@i.ua

© 2019 KNTU