Дисципліни та методичне забезпечення

Силабуси нормативних дисциплін

Вища математика (інженерно-технічні спеціальності)

Вища математика (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Вища математика (275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті))

Вища математика (056 Міжнародні економічні відносини)

Вища математика (073 Менеджмент)

Фізика (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Фізика (274 Автомобільний транспорт)

Фізика (131 Прикладна механіка)

Фізика (132 Матеріалознавство)

Фізика (133 Галузеве машинобудування)

Силабуси вибіркових дисциплін

Тензорний аналіз (інженерно-технічні спеціальності)

Основи теорії рівнянь (інженерно-технічні спеціальності)

Методи прикладної математики у транспортних процесах (275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті))

Будівельна теплофізика (132 Матеріалознавство)

Вища математика. (Теорія ймовірностей і математична статистика)

© 2024 KNTU