НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ЯКИМЕНКО Микола Сергійович – завідувач кафедри вищої математики та фізики, к.ф.-м.н. (2009), доцент. 

У 2005 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Механіка». У 2009 році захистив дисертацію на ступінь кандидата фізико-математичних наук «Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини».

 Сфера наукових інтересів: хвильові процеси в пружних тілах, неруйнівне тестування матеріалів. Автор більше 20 наукових та науково-методичних робіт.

 Викладає дисципліни: фізика, фізика з основами біофізики (заочна форма навчання)

Робочий телефон: 390-447

Електронна адреса: m.ya@i.ua

ГУЦУЛ Василь Іванович – к.т.н. (1990), доцент.

Механік. У 1981 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Механіка”. У 1990 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему “Докритический рост двух трещин при упругопластическом и вязко-упругом деформировании”.

 Сфера наукових інтересів: зростання тріщин в суцільному середовищі, математичне моделювання елементів гідронасосів. Автор 52 наукових та науково-методичних праць, 7 винаходів.

 Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей, математичне програмування.

Робочий телефон: 390-564.
Електронна адреса: vigutsul@ukr.net

КРИВОБЛОЦЬКА Лариса Миколаївна – к.ф.-м. н., доцент

 Математик. У 1987 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». У 2006 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Нелінійний згин пластини з отвором»

 Сфера наукових інтересів: нелінійний згин пластини з отвором, математичні проблеми розв’язання задач механіки деформівного твердого тіла. Співавтор 2 посібників, автор більше 20 наукових праць та науково-методичних видань. 

Викладає дисципліни: вища математика, математика для економістів, теорія ймовірностей, математичне програмування.

Робочий телефон: 390-564.

Електронна адреса: igor_lara@ukr.net

ФІЛІМОНІХІНА Ірина Іванівна – к.ф.м.н. (2010), доцент.

Математик. У 1986 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Математика”. У 2010 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему “Умови зменшення кута нутації обертового несучого тіла в ізольованій системі”.

Сфера наукових інтересів: зрівноваження і віброзахист швидкообертових тіл. Автор 40 наукових та науково-методичних праць, 1 винаходу.

Викладає дисципліни: вища та прикладна математика, математика для економістів.
Робочий телефон: 390-564.
Електронна адреса: fii@online.ua

ЯКИМЕНКО Сергій Миколайович – к.ф.-м.н. (1989), доцент.

 Механік. У 1983 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Механіка”. У 1989 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: “Термонапружений стан в’язкопружних тіл обертання при циклічному в часі навантаженні”. З 1984 року працює в університеті інженером, ассистентом, доцентом, завідувачем кафедри вищої математики та фізики.

 Сфера наукових інтересів: розв’язування осесиметричних задач теплопровідності та в’язкопружності методом скінченних елементів. Автор понад 60 наукових праць та методичних розробок. 

Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика.

Робочий телефон: 390-564.

Електронна адреса: vmyasm@i.ua

ГУР’ЄВСЬКА Олександра Миколаївна – к.пед.н. (2012), доцент.

 У 2006 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка за спеціальністю «вчитель фізики». В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання термодинаміки та статистичної фізики майбутніх учителів фізики».

Сфера наукових інтересів: Методика навчання фізиці у вищих навчальних технічних закладах. Автор більше 27 наукових та науково-методичних робіт, 1 навчального посібника.

 Викладає дисципліни: фізика.

Робочий телефон: 390-583

Електронна адреса: o.guryevskaya@gmail.com  

СЕМЕНЮТА Марина Фроловна –к.ф.-м.н (2008), доцент (2013)

У 1986 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за спеціальністю «Математика і фізика». У 2008 році в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження розкладів та нумерацій графів».

Сфера наукових інтересів: теорія графів, дискретна математика, моделі і методи комбінаторної оптимізації.

КОВАЛЬОВ Сергій Григорович к.пед.н. (2013)

Навчався в Кіровоградському педагогічному університеті ім. В. Винниченка на фізико-математичному факультеті і здобув спеціальність вчителя фізики та математики. В 2013 році закінчив аспірантуру та захистив дисертацію на тему «Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах». З 2013-2022 рр. працював на посаді інженера-програміста в КБ на «ПАТ НВП «Радій».

З 2023 року викладач кафедри вищої математики та фізики.

Сфера наукових інтересів – застосування ІКТ для розробки та впровадження сучасних зразків навчального обладнання.

СЄДОВ Сергій Миколайович – завідувач лабораторіями.

БОРЕЦЬКА Людмила Казимирівна – технік 1-ої категорії.

© 2024 KNTU