КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

         Кафедра вищої математики, як самостійна одиниця, була створена в 1963 році. Завідувачами кафедри були: Волошин Л.А.(1963р.), Райченко Л.М.(1963-64рр.), Скібіцький  П.М.(1964-65рр.), Гусев М.О.(1966-77рр), Коротков В.П.(1977-85рр), Кунченко Ю.П.(1985-90рр.), Крамар В.М.(1990-94рр). 

         Кафедра фізики, як самостійна одиниця, була створена в 1964 році. Завідувачами кафедри були: Решетняк І.І.(1964-1967рр.), Авраменко В.І.(1967-82рр), Ковальчук В.І.(1982-87рр.), Воробейчик В.Я.(1987-92рр.), Дряпіко М.К.(1992-2003рр.). 

         Наказом № 37-К від 6.03.2003р. на базі кафедр вищої математики та фізики створено кафедру вищої математики та фізики, яку введено до складу факультету проектування та експлуатації машин. Завідувачем кафедрою призначено доц. Якименка С.М.

         В зв’язку з передачею навчальних дисциплін «Фізика», «Фізика з основами біофізики» з кафедри вищої математики та фізики на кафедру обчислювальної техніки та прикладної математики та переведенням працівників, які викладають ці дисципліни, на  кафедру обчислювальної техніки та прикладної математики (з 30.08.2013 року кафедра інформатики, прикладної математики та фізики), кафедру вищої математики та фізики 30 серпня 2013 року було перейменовано на кафедру вищої математики. 

         На підставі рішення Вченої ради КНТУ від 31.08.2015 року та з метою вдосконалення навчального процесу назву кафедри вищої математики факультету проектування та експлуатації машин змінено на кафедру вищої математики та фізики. 

         На даний час на кафедрі працює 6 кандидатів наук, доцентів. 

         Викладачі кафедри на всіх 6 факультетах читають курси вищої математики, математичного програмування, теорії ймовірностей та математичної статистики, фізики, фізики з основами біофізики.

  Кафедра забезпечена методичними вказівками з усіх дисциплін, контрольними питаннями і завданнями для практичних і самостійних занять. Викладачі кафедри мають пакети контрольних робіт, тестові завдання по кожному розділу вищої математики та фізики для проведення контрольних робіт, рубіжних контролів, заліків та екзаменів. 

         Викладачі кафедри проводять наукову роботу по таких напрямках: "Дослідження проблем викладання курсу вищої математики, його зв'язок з курсом елементарної математики", "Прикладні аспекти математики у вирішенні задач механіки та фізики", "Автобалансування роторних систем".

         Нинішній склад кафедри:  к.ф.-м.н., доц. Якименко С.М., к.т.н., доц. Гуцул В.І., к.ф.-м.н., доц. Кривоблоцька Л.М.,  к.ф.-м.н., доц. Філімоніхіна І.І., к.пед.н., доц. Гур’євська О.М., к.ф.-м.н., доц. Якименко М.С., завідувач лабораторіями Сєдов С.М., технік І кат. Борецька Л.К.

© 2024 KNTU